Dlaczego to dobry wybór?

Co ubezpieczysz?

   • Pojazd
   • Wyposażenie pojazdu
   • Bagaż i bagażniki zewnętrzne
   • Odpowiedzialność cywilną w związku z posiadaniem pojazdu (OC posiadacza pojazdu)
   • Posiadane zniżki za przebieg ubezpieczenia
   • Zdrowie i życie kierowcy i pasażerów (NWW KiP)

Od czego się ubezpieczysz?

Ubezpieczenie obejmuje:

   • zderzenie się pojazdów
   • uszkodzenie pojazdu, np. na skutek uderzenia w drzewo, w krawężnik lub wjechania w dziurę
   • uszkodzenie pojazdu przez zwierzęta
   • pożar, w tym samozapłon, wybuch, zatopienie pojazdu
   • uszkodzenie pojazdu w wyniku wandalizmu
   • uszkodzenie pojazdu przez przewożony sprzęt sportowy
   • kradzież części lub całego pojazdu

Ubezpieczenie zapewnia współpracę z wyselekcjonowanymi warsztatami, rekomendowanymi przez ERGO Hestię. Ubezpieczenie obejmuje również pokrycie kosztów dorobienia kluczy w przypadku ich utraty lub zniszczenia. W sytuacji kradzieży pojazdu nie tracisz zniżek za przebieg ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • uszczerbek na zdrowiu, np. złamanie ręki, skręcenie stawu, utratę wzroku lub śmierć kierowcy i pasażerów
 • leczenie w szpitalu, badania, zabiegi ambulatoryjne i operacyjne
 • pokrycie kosztów zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych i przedmiotów ortopedycznych
 • czasową utratę zdolności do wykonywania pracy lub nauki

Ochrona również podczas wsiadania, wysiadania z pojazdu lub w trakcie bieżącej obsługi, np. przy tankowaniu paliwa, myciu i czyszczeniu pojazdu. Tabela oceny uszczerbków na zdrowiu prosto i precyzyjnie określa wysokość świadczenia.

Ubezpieczenie obejmuje konsekwencje finansowe szkód w mieniu lub na osobie wyrządzonych przez kierowcę pojazdu.

W przypadku uczestnictwa w kolizji spowodowanej przez inną osobę, szkodę możesz zgłosić

bezpośrednio w ERGO Hestii, bez konieczności kontaktowania się z ubezpieczycielem sprawcy (tzw. Bezpośrednia Likwidacja Szkód).

Masz możliwość wyboru dowolnego wariantu Car Assistance do samego OC.

Jakie masz dodatkowe możliwości ochrony?

Car Assistance

Zorganizujemy i pokryjemy koszty udzielenia natychmiastowej pomocy przez całą dobę 7 dni w tygodniu, również pod domem, np. holowanie pojazdu, pojazd zastępczy, pomoc w przypadku awarii ogumienia lub w przypadku rozładowania akumulatora.

Wyposażenie Dodatkowe

Chronione są dodatkowe urządzenia i elementy zamontowane w Twoim pojeździe, np. odtwarzacz DVD, nawigacja satelitarna, fotelik samochodowy.

Szyby

Organizujemy oraz pokrywamy koszty naprawy lub wymiany szyby w Twoim samochodzie.

Zielona Karta

Obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu poza granicami Polski w krajach należących do tzw. systemu Zielonej Karty.

Stała Suma Ubezpieczenia

Wartość Twojego pojazdu z dnia zawarcia umowy zostaje utrzymana przez cały okres ubezpieczenia. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu wysokość odszkodowania liczona jest od wartości rynkowej pojazdu z dnia zawarcia umowy, a nie z dnia wystąpienia szkody.

Ochrona Utraty Zniżki AC/OC

Utrzymujesz posiadane zniżki za przebieg ubezpieczenia także po szkodzie.

Bagaż

Chronimy Twoje przedmioty osobiste, np. telefon, tablet czy klucze, na wypadek ich utraty lub zniszczenia, zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w podróży. Ochrona obejmuje również bagaż przewożony wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach zewnętrznych.

Die dafür notwendigen geräte und apparaturen stellte er mit großem aufwand und geschick zum teil selbst her, zum teil ließ er sie in der besuchen Sie unsere Webseite ghostwriter bachelor werkstatt von carl zeiss herstellen